top of page

אני מאמינה שלכל מבנה ולכל חלל יש את הדרך הייחודית המתאימה עבורו לצילום ועריכה בכל הנוגע לאור וצל, צבעים, פרספקטיבה וזוויות כך שיווצר חיבור רגשי בין הצילום לצופה....

 

bottom of page