צילום נוף

בעיניי צילום נוף לא אמור רק לשקף את מה שהעין רואה אלא גם את מה שהלב מרגיש....